MEDİNE
SABAH SELAMLAMASI OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN
(Ben Ümmetimi Bana Salatu Selamı Kadar Tanırım)
(Ravzada verilen selamı işitir ve alırım)
Medine Salatu Selamsız geçilmez
Ey Bad-ı Saba Yolun Uğrarsa Semti Haremeyn’e
Selamımı arz eyle Rasülüs Sakaleyne

 

Mescidi Nebiyi Tanıyalım
1.    Cennet Bahçesi 
2.    Ashabı Suffe
3.    Tövbe Direği
4.    Cibril Kapısı
5.    Vahiy Penceresi
6.    Resulullah’ın Hanımlarının Evleri
7.    Hz. Ayşe’nin Odası
8.    Mihraplar
9.    Mescidin Sınırları
10.    Osmanlı Mihrabı
11.    Kabri şerif

 

Medine’de Cennetten Üç Parça
1.    Mescidi Nebevide Cennet Bahçesi
2.    Sahabe kabristanlığı Cennetül Baki
3.    Cennet dağlarından bir dağdır Uhud

 

Cennetül Bakiyi Ziyaret Edelim
1.     Hz. Osman r.a
2.    Peygamberimizin Hanımları
3.    Peygamberimizin Kızları
4.    Peygamberimizin Torunları
5.    Peygamberimizin Süt Annesi Halime Binti Sadiyye
6.    Peygamberimizin Halaları
7.    Peygamberimizin Oğlu İbrahim
8.    Hz. Ali’nin Annesi Fatıma Binti Esed
9.     Ebu Saidil Hudri
10.    İmamı Malik Ve İmamı Nafi
11.    Uhud ve Harre şehitleri

 

Medine Ziyaret Yerleri
1.    Uhud Harbi ve Uhud Şehitleri
2.    Okçular Tepesi
3.    Hz. Hamza Ve Musab Bin Umeyr
4.    Mescidi Kıbleteyn
5.    Mescidi Aksa ve Mescidi Haram
6.    Kıblenin değişmesi
7.    Hendek Savaşı ve Yedi Mescitler
8.    İstanbul’un Fethine Müjde Hendekten geliyor
9.    Mescidi Fetih Ve Resulullah’ın Duası 

 

Mescidi Kuba
1.    Kuba Misafirini Karşılıyor
2.    Kuba Hicret Yolculuğunun Son Durağı
3.    Umreye bedel iki rekât namaz
4.    Neden Cumartesi Kuba’ya gitmek sünnettir
5.    Eris Kuyusu ve Hz. Osman (r.a)
6.    Yanı başında ve karşısında olanlar
 

 

Adım Adım Medine
1.    Mescidi Gamame (Bulut Mescidi)
2.    Mescidi Ebu Bekir (r.a) 
3.    Mescidi Ali (r.a)
4.    Mescidi Ömer (r.a)
5.    Mescidi Osman (r.a)
6.    Mescidi Bilal (r.a)
7.    Mescidi Sunusiyye

 

Osmanlı Yadigarı Tren İstasyonu
1.    İstanbul Hareminden Medine Haremine
2.    Cennet Mekân Sultan Abdülhamit Han
3.    72 Saatte Medine’de
4.    Yollar ve Raylar Sana Özel
5.    Osmanlı Neden Raylara Keçe Döşedi
6.    Mescidi Sukya ve Medine Ehline Dua
7.    Mescidi Anberiyye ve Sürre Alayları

 

Medine Bahçelerinde Ashabı İle Resulullah’ın İzleri
1.    Beni Saide Bahçesi ve Hz. Ebubekir’in halife seçilmesi
2.    Ebu Talha ve Beyruha Bahçesinde Rumeysa hatun
3.    Seniyyetül Veda Tepeleri
4.    Cebeli Sabak Ve Cihada Hazırlık